Bedrijfscultuur draagt bij aan resultaat

Cascadermethodiek

We onderscheiden ons met onze tweeledige aanpak. Allereerst creëren wij inzicht in de bedrijfscultuur dat zich uit in een Cascaderkansenkaart. Dit is niet het eindproduct. Wij gaan daarna gezamenlijk met u aan de slag om de kracht van uw cultuur te ervaren, gebruiken en daardoor doelstellingen te behalen. Onze kennis en methodiek dragen wij gaandeweg volledig aan u over zodat u zelf in staat bent te blijven werken met cultuur.

Cascaderfundering

Wij werken met onze eigen ontwikkelde methode die is vormgegeven door een combinatie van praktijkervaring en literatuur. Lean is de managementfilosofie die aan onze werkwijze ten grondslag ligt. Wij zorgen namelijk dat we u ondersteunen bij het optimaal inzetten van uw bedrijfscultuur waardoor uw aanwezige cultuur toegevoegde waarde gaat leveren bij het behalen van organisatorische doelstellingen. Daarnaast wordt het coachingstraject gekenmerkt door een Agile werkwijze waarbij we met korte iteraties continu een praktisch doel voor ogen houden. Op deze wijze zijn wij in staat zo goed mogelijk bij uw behoefte aan te sluiten. Tevens is de Plan-Do-Check-Act cyclus verwerkt in onze methodiek waardoor het ingezette initiatief geborgd wordt in uw organisatie.

Cascaderdoelgroep

Wij focussen ons op de strategische, tactische en operationele laag in uw organisatie. Juist door de aansluiting bij en integratie tussen al deze lagen zijn wij in staat om ervoor te zorgen dat uw organisatie op relatief korte termijn grip kan krijgen op bedrijfscultuur. Het management van de tactische en operationele laag wordt voorzien van gepaste coaching en handvatten om de cultuuroptimalisatie te initiëren, faciliteren en borgen. Daarnaast zal ook aandacht zijn voor bottum-up coaching om de aansluiting tussen de operationele en tactische laag te versterken.

Cascaderkansenkaart

Het eerste product zal altijd onderdeel zijn van de samenwerking met ons: de Cascaderkansenkaart. Deze kansenkaart geeft u een eerste inzicht in de cultuur op uw afdeling. De basis hiervan wordt gevormd door interviews met het management, werknemers en observaties. U zult een visuele weergave ontvangen van de kenmerken van uw cultuur (sterke punten en valkuilen) en aanwezige leiderschapsstijlen. Dit is het startpunt voor de tweede fase.

 

De op te leveren producten in de tweede fase zullen per organisatie verschillen en zijn geënt op uw behoeftes. In het initiatiegesprek zullen wij deze nader toelichten.

Cascadercoach

Uniek in onze benadering is de Cascadercoach. In de tweede fase krijgt u namelijk uw eigen Cascadercoach. Hij of zij voorziet u van de juiste tools en praktische handvatten. Tevens ondersteunt onze coach met veel enthousiasme en empathie bij het daadwerkelijke snappen en gebruiken van uw afdelingscultuur. Op deze wijze zijn wij in staat samen met u middels positief kritische samenwerking grip op cultuur te bewerkstelligen.

Tools

De laatste stap bestaat uit het borgen van de gerealiseerde veranderingen. Het optimaliseren van cultuur zal namelijk altijd aandacht behoeven. Om het u zo eenvoudig mogelijk te maken voorzien wij u van tools die u kunt toevoegen aan uw dagelijkse routine zoals de Kansenkaart en de Actiekaart.

Wij zijn wij

Onderdeel worden het Cascader team?
Wegens succes zijn wij ons team van gedreven coaches aan het uitbreiden
Marlie Oosterik
Andy Jansen

Cascader

+31 6 43 00 30 60
info@cascader.nl

Vrijblijvend kennis maken?

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Cascader: KvK 65084756