Graag verzorgen wij voor u een 'waarde-van-werken-met-cultuur-uur'

Grip op bedrijfscultuur = grip op de prestatie van uw organisatie

Cascader biedt praktische oplossingen en tools die u in staat stellen inzicht en vervolgens grip te krijgen op de bedrijfscultuur in uw organisatie. Geen rapportje en doe-het-zelf-benadering, maar positief kritische samenwerking en het voorzien van afbouwende coaching bij implementatie. Waar anderen stoppen gaan wij verder. Niet alleen verkrijgt u namelijk inzicht in uw bedrijfscultuur, Cascader helpt ook daadwerkelijk bij het optimaliseren van de huidige bedrijfscultuur met oog op de toekomst.

blokje

Geen verandering van de bedrijfscultuur, maar optimalisatie van de bedrijfscultuur. Dit wordt bereikt door individuen in hun kracht te zetten. Deze optimalisatie van bedrijfscultuur draagt bij aan de realisatie van uw doelstellingen.

Bedrijfscultuur draagt bij aan resultaat

Cascadermethodiek

We onderscheiden ons met onze tweeledige aanpak. Allereerst creëren wij samen met u inzicht in de bedrijfscultuur dat zich uit in een Cascaderkansenkaart. Dit is niet het eindproduct. Wij gaan daarna met u een traject in waarbij wij u ondersteunen in het daadwerkelijk optimaal gebruiken van de kracht van uw bedrijfscultuur om doelstellingen te behalen.

Cascaderfundering

Wij werken met onze eigen ontwikkelde methode die is vormgegeven door een combinatie van praktijkervaring en theorie. Lean is de managementfilosofie die aan onze werkwijze ten grondslag ligt. Wij zorgen namelijk dat we u ondersteunen bij het optimaal inzetten van uw bedrijfscultuur waardoor uw aanwezige cultuur toegevoegde waarde gaat leveren bij het behalen van organisatorische doelstellingen. Daarnaast wordt het coachingstraject gekenmerkt door een Agile werkwijze waarbij we met korte iteraties continu een praktisch doel voor ogen houden. Op deze wijze zijn wij in staat zo goed mogelijk bij uw behoefte aan te sluiten. Tevens is de Plan-Do-Check-Act cyclus verwerkt in onze methodiek waardoor het ingezette initiatief geborgd wordt in uw organisatie.

Cascaderdoelgroep

Wij focussen ons op de strategisch, operationele en tactische laag in uw organisatie. Juist door de aansluiting met al deze lagen zijn wij in staat om ervoor te zorgen dat uw organisatie op relatief korte termijn grip kan krijgen op bedrijfscultuur. Het management van de operationele en tactische laag wordt voorzien van gepaste coaching en handvatten om de cultuuroptimalisatie te initiëren, faciliteren en borgen. Daarnaast zal ook aandacht zijn voor bottum-up coaching om de aansluiting tussen de operationele en tactische laag te versterken.

Value Based Healthcare

Value based healthcare heeft betrekking op een groot aantal verschillende organisatieonderdelen van het ziekenhuis. Al deze verschillende organisatieonderdelen brengen een eigen bedrijfscultuur met zich mee. Een generieke aanpak houdt vaak geen rekening met de verschillende bedrijfsculturen waardoor doelstellingen niet of moeizaam bereikt worden.

 

Cascader brengt in kaart hoe de bedrijfscultuur van een specifiek organisatieonderdeel op een praktische manier kan worden ingezet als middel. Dit is noodzakelijk om VBHC doelstellingen te bereiken.

 

Voor meer informatie over hoe Cascader kan bijdragen aan een succesvolle implementatie van Value Based Healthcare klik hier.

Cascaderkansenkaart

Het eerste product zal altijd onderdeel zijn van de samenwerking met ons: de Cascaderkansenkaart. Deze kansenkaart geeft u een eerste inzicht in de cultuur op uw afdeling. De basis hiervan wordt gevormd door interviews met het management, werknemers en observaties. U zult een visuele weergave ontvangen van de kenmerken van uw cultuur en werknemers. Hiermee wordt het gesprek verder aangegaan over de optimalisatie van de cultuur in relatie tot doelstellingen die u met uw organisatie wilt bereiken.

 

De op te leveren producten in de tweede fase zullen per organisatie verschillen en zijn geënt op uw behoeftes. In het initiatiegesprek zullen wij deze nader toelichten.

Cascadercoach

Uniek in onze benadering is de cascadercoach. In de tweede fase krijgt u namelijk uw eigen cascadercoach. Hij of zij voorziet u van de juiste tools en praktische handvatten. Tevens ondersteunt onze coach met veel enthousiasme en empathie bij de daadwerkelijke implementatie van deze middelen. Op deze wijze zijn wij in staat samen met u middels positief kritische samenwerking grip op cultuur te bewerkstelligen.

Wij zijn wij

Marlie Oosterik
Co owner
Andy Jansen
Co owner

Cascader

+31 6 43 00 30 60
info@cascader.nl

Vrijblijvend kennis maken?

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Cascader: KvK 65084756