Grip op cultuur en gedrag bij veranderen en verbeteren

Wij bieden ondersteuning op het gebied van gedrag en cultuur bij veranderingen, verbeteringen, fusies/samenwerkingen en implementaties van informatiesystemen in de zorg.
Dit doen wij met een eigen methodiek die werken met gedrag en cultuur praktisch en meetbaar maakt.

 

“Werken er ook mensen in uw organisatie?”

Een cruciale factor zijn de mensen in uw
organisatie.
Zij zorgen ervoor dat de zeilboot
daadwerkelijk in beweging komt, of juist niet. Het startpunt
is dus altijd de mens,
zij maken beweging in uw
organisatie mogelijk. Cascader heeft elementen
ontwikkeld om praktisch en meetbaar te werken met gedrag en vanuit de kracht van uw bedrijfscultuur zodat wij samen toe kunnen werken naar een effectieve organisatie en betere zorg.

 

Missie

Wij willen de gezondheidszorg inspireren en uitdagen de kracht van de bedrijfscultuur in te zetten om effectief te verbeteren en te veranderen. Het klinkt zo simpel, en dat is het ook. Deze missie is immers ontstaan vanuit ons hart. Alhoewel, het is simpel om je missie en hetgeen je nodig hebt om dat te bereiken scherp voor ogen te hebben. Dit uitvoeren kunnen we echter niet alleen. Wil jij ons helpen en onderdeel zijn van de te maken stappen op weg naar deze stip op de horizon? In ons boek lichten wij onze missie uitgebreid toe.

Methodiek met praktische elementen om zelf aan de slag te gaan

De eerste stap is het creëren van een eerste inzicht in uw bedrijfscultuur. Je kunt pas dingen veranderen/verbeteren/voorspellen als je je bewust bent van de aanwezige eigenschappen, valkuilen en bijbehorende leiderschapsstijl van je cultuur. De Cascaderbeleving eindigt niet bij een doe-het-zelf-rapport, maar we zetten die extra stap door op een positief kritische manier samen daadwerkelijk aan de slag te gaan met de bedrijfscultuur. Kleine doelstellingen zijn daarbij leidend waarbij we nog een laagje dieper gaan in het ontdekken van onderliggende assumpties van uw cultuur. Het management en/of de leidinggevenden worden hierbij gecoacht zodat zij aan het einde van de beleving kundig zijn om de beweging voort te zetten en te werken vanuit de kracht van hun cultuur. Wekelijkse reflectie, nieuwsgierigheid, open staan om te leren en wederzijds respect zijn daarbij leidend.

Situaties waarbij onze aanwezigheid van toegevoegde waarde is

Een aantal mogelijke situaties waarbij onze aanwezigheid van toegevoegde waarde is:
– Initiatieven die bij initiatieven blijven
– Weerstand (motivatie om het niet te doen) bij veranderingen
– Na wat beweging weer vervallen in oude patronen
– Samenwerkingen die niet soepel verlopen
– Angst en/of een onveilig gevoel dat beweging belemmert
– Niet snappen waarom bepaalde acties niet tot het gewenste resultaat leiden
– Vastgeroest zijn in hoe we het altijd doen, de ‘omdat het moet’ houding

Waarom werken met cultuur?

“Het slagingspercentage van geplande organisatorische veranderingen is dramatisch. Driekwart van de geplande organisatorische veranderingen mislukken volledig of hebben gezorgd voor serieuze problemen ten aanzien van het voortbestaan van de organisatie. De meest gerapporteerde reden voor het falen was het negeren van de bedrijfscultuur.”
 

“Culturele betekenissen leiden het denken, voelen en acteren van mensen in een organisatie. Het is dus moeilijk om te beargumenteren dat cultuur niet belangrijk is.”
 

“Een cultuur is belangrijk. Ze is belangrijk omdat besluiten die worden genomen zonder rekening te houden met de in het bedrijf werkzame culturele krachten, onvoorziene en ongewenste gevolgen kunnen hebben. “

Cascader verbeter- en verandertraject

Wij gaan samen met u aan de slag om door middel van de kracht van uw bedrijfscultuur uw doelstellingen te verwezenlijken.

 

Fase 1: Inzicht in gedrag en uw bedrijfscultuur

De eerste fase bestaat uit een analyse waarin wij samen met u en uw organisatie uw bedrijfscultuur in kaart brengen.
Hiervoor hebben wij praktische elementen ontwikkeld die u inzicht geven in waar de kracht van uw bedrijfs- en/of afdelingscultuur zit en waar u voor moet waken.

 

Fase 2: Aan de slag met werken met cultuur en gedrag

In de tweede fase laten wij u onder begeleiding van een Cascadercoach kennismaken met het werken vanuit de kracht van uw bedrijfscultuur door te doen en te ervaren. Samen met u, de afdeling en/of de gehele organisatie gaan we aan de slag met het behalen van uw doelstellingen. Hierbij leren wij u gebruik te maken van de praktische elementen die u in staat stellen tot het werken met de kracht van de bedrijfscultuur. Dit doen wij in de vorm van korte iteraties van een maand waarin wij een doelstelling verwezenlijken en kunnen reflecteren op de gekozen aanpak om deze voor een volgende iteratie nog beter aan te laten sluiten op de bedrijfscultuur.

 

Fase 3: Borgen van het verbetersysteem

In de derde fase van het traject maken we gebruik van de bevindingen van de iteraties om een verbetersysteem neer te zetten wat aansluit op uw bedrijfs- en/of afdelingscultuur. Zo kunt u zelf na afloop van het traject de ingeslagen route van verbeteren en/of veranderen blijven voortzetten.

Nieuwe samenwerkingen en fusies

Vorming van de nieuwe samenwerking

Waar nieuwe samenwerkingen ontstaan komen identiteit, gedragspatronen, bedrijfs/afdelings-culturen elkaar tegen. Door hier aandacht aan te besteden kunt u de vorming van de nieuwe samenwerkingen bespoedigen waarmee u deze identiteit sneller en effectiever in staat stelt haar taak te vervullen.
 

Gelijkenissen en verschillen

Samen met u brengen wij in kaart op welke elementen de verbinding gemaakt kan worden. Dit doen wij door praktisch inzicht te creëren in de collectiviteiten die samenkomen op het gebied van gelijkenissen en verschillen. Op basis van deze kennis wordt het vormgeven van de nieuwe samenwerkingen inzichtelijk en stuurbaar.

 

Samenwerkingen vormen het meest in de praktijk

Niet alleen helpen wij u bij het verkrijgen van het inzicht maar ook ondersteunen wij u bij de verdere vorming door samen met u en de collectiviteiten aan de slag te gaan met uw doelstellingen
 

Zelf vormgeven aan uw eigen bedrijfscultuur

Door aan de slag te gaan met de samenwerking en uw doelstellingen kunt u door middel van het inzicht in de bedrijfscultuur continu reflecteren. Dit stelt u in staat om bij te sturen waar nodig om zo naar de gewenste bedrijfscultuur toe te werken.

Een traject op maat

Wij begrijpen als geen ander dat het werken met bedrijfscultuur vaak niet start vanaf het begin, maar dat er al een bepaald vraagstuk is of dat er al een traject loopt.
Graag gaan wij met u hierover in gesprek om te kijken hoe wij op uw behoefte kunnen aansluiten.

Wij zijn wij

Onderdeel worden van het Cascader team?
Wegens succes zijn wij ons team van gedreven coaches aan het uitbreiden
Marlie Oosterik
Andy Jansen

Een mooi voorbeeld

“Cascader heeft ons ondersteund bij het in kaart brengen van de afdelingscultuur en de leiderschapsstijlen van de leidinggevenden.

De leidinggevenden hebben op deze wijze praktische handvatten gekregen om met het team veranderingen in te zetten, uit te werken en af te ronden in een concreet resultaat.

 

Waarbij de kracht van de afdeling wordt ingezet om resultaat te bereiken. Dit vraagt flexibiliteit, inzicht en leiderschap van de leidinggevende.

De leidinggevende leert op andere wijze te kijken naar het inzetten van verbeteringen en beheersen van de voortgang. Van het team laten aansluiten bij de leidinggevende, naar het aansluiten van de leidinggevende bij het team.

 

Om tot keuzes te kunnen komen en niet teveel tegelijk te willen doen zijn de ambities en jaardoelen voor de afdelingen geformuleerd. En is er structuur aangebracht en overzicht gecreëerd in het behalen van de jaardoelen. Dit pakken we op gestructureerde wijze aan. Cascader heeft hierbij een faciliterende, actieve, ondersteunende en coachende rol voor het team en management.

 

Het traject met Cascader heeft ons geleerd dat het doel niet is om cultuur te veranderen maar om veranderingen via je afdelingscultuur te realiseren.”

Cascader

+31 6 43 00 30 60
info@cascader.nl

Vrijblijvend kennis maken?

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Cascader: KvK 65084756