We willen uiteindelijk allemaal ‘dat het gewoon gebeurd’. En dat heeft nu precies te maken met gedragsverandering. Als gedrag van individuen en/of groepen verandert, dan zie je dus daadwerkelijk verandering en resultaat. Vaak zetten we wat acties uit in de hoop dat daarmee ook het gewenste gedrag zich voordoet. Je kent het wel: je hoopt bijvoorbeeld dat door het aanbieden van e-learnings (kennis) je collega’s de procedure beter volgen. Echter, is dat niet altijd het geval. Waar ligt dat dan precies aan? En wat zijn wel geschikte acties (interventies) om uit te zetten? Zodat je uiteindelijk het gedrag ziet dat je wilt zien.

Veel verschillende methodes en technieken zijn beschikbaar, maar dat is naar ons idee minder interessant. Het gaat erom dat wij je kunnen meenemen in het doen van scherpe gedragsanalyses en de koppeling van passende interventies daaraan. Zodat je effect en impact bereikt. Altijd op een manier zodat je uiteindelijk zelf in staat bent om dit ook op andere vraagstukken toe te passen.

Het uitgangspunt is om op klein en concreet niveau aan de slag te gaan met gedrag. Als we daar beweging en verandering in krijgen dan werkt dat motiverend en internaliserend. Denk aan je eigen thuissituatie: als het je toch uiteindelijk lukt om dat stukje chocola te laten staan, dan lukt dat wellicht bij de volgende ook en veranderen de elementen mee die dat gedrag veroorzaken. Je zorgt bijvoorbeeld dat het niet meer in huis is of je overtuiging groeit dat het beter is dat je het laat staan. Op deze manier heeft op klein en concreet niveau werken grootse effecten.

Door te werken met gedrag maak je de relatie met verschillende elementen die invloed hebben op dat gedrag zichtbaar. Zodat je weet welke interventies in jouw geval het meest passend zijn. Denk aan de aanwezigheid van beleid, beschikbaarheid van procedures, aanwezigheid van bepaalde software, motivatie, capaciteit om iets te kunnen en weten, weerstand.

Tot slot kunnen wij ook het effect van de gedragsverandering voor je meten. Op deze manier kunnen we aantonen wat de interventies voor effect hebben gehad. Handig voor jou, je leidinggevende en je organisatie. Wanneer het een groot effect heeft gaan we door en anders moeten we terug naar de tekentafel, maar zorgen we ervoor dat we geen onnodige energie en aandacht vragen van je collega’s.