Inmiddels mogen we ons specialisten noemen. Door onze ruime ervaring met het werken met organisatiecultuur. We zijn begonnen vanuit die ene vraag die steeds onbeantwoord bleef: ‘hoe betrek je dan de mensen erbij die deze veranderingen daadwerkelijk moeten gaan uitvoeren en borgen?’ Dit bleek later het startpunt te zijn van de ontwikkeling van een nieuw gedachtegoed en een nieuwe methodiek. 

‘het slagingspercentage van geplande organisatorische veranderingen is dramatisch. Driekwart van de geplande organisatorische veranderingen mislukken volledig of hebben gezorgd voor serieuze problemen ten aanzien van het voortbestaan van de organisatie. De meest gerapporteerde reden voor het falen, was het negeren van de bedrijfscultuur.’

‘Culturele betekenissen leiden het denken, voelen en acteren van mensen in een organisatie. Het is dus moeilijk om te beargumenteren dat cultuur niet belangrijk is.’

Werken met jouw organisatiecultuur beantwoordt je vragen en behoeftes met betrekking tot het behalen van doelstellingen voor je organisatie, omdat:

  • je door gebruik te maken van onze elementen handen en voeten kunt geven aan een vaag en ongrijpbaar fenomeen: bedrijfscultuur. Op een praktische manier, zodat je hiermee zelf aan de slag kunt;
  • wij de zachte kant van een organisatie hebben verbonden aan het behalen van organisatorische doelstellingen. Het mes snijdt hierdoor aan twee kanten wanneer je gaat werken met bedrijfscultuur;
  • je met onze elementen zichtbaar kunt maken wat het effect is van werken met de factor mens in je organisatie. Vaak weten we dat dit het geval is, maar het is lastig (niet onmogelijk) om dit meetbaar te maken en aan te tonen;
  • je relatief eenvoudig gebruik kunt maken van onze elementen, omdat ze aanvullen zijn op je huidige manier van werken. Het hoeft dus niet ineens allemaal anders.

Wij doen niet aan cultuurverandering. Dit kan namelijk geen doel zijn, werken met cultuur is altijd het middel. Je wilt de kracht van de cultuur inzetten zodat je met de mensen die je hebt een bepaald doel kunt bereiken. Je bent namelijk als organisatie niet blij als je de cultuur hebt veranderd. Je bent blij als je, met de mensen die bij je werken, kunt doen wat nodig is om uitging te geven aan het bestaansrecht van de organisatie.

‘Het leren in organisaties, ontwikkelingen van organisaties en geplande verandering kunnen niet begrepen worden zonder cultuur in ogenschouw te nemen als zijnde de belangrijkste bron van weerstand bij verandering.’

‘Een cultuur is belangrijk omdat ze een krachtige, latente en vaak onbewust aanwezig stelsel vormt van krachten die bepalend zijn voor zowel het individuele en het collectieve gedrag, de wijze van perceptie, de denkpatronen en de waarden. Vooral een organisatiecultuur is belangrijk, doordat culturele elementen bepalend zijn voor de strategie, de doelstellingen en de werkwijzen.’

Bij Cascader werken we met verschillende elementen, afhankelijk van jouw specifieke context. Eerst creëren we inzicht zodat we daarna effectief aan de slag kunnen gaan met het bereiken van resultaten. Voorbeelden waar we mee werken: het 4c model, het cultuur canvas, de actiekaarten, jouw cascade en het op heterdaad belonen schema. In ons boek vind je alle elementen uitgewerkt. Werken met cultuur moet praktisch zijn, resultaatgericht, leuk en verklaren. Dat zijn de uitgangspunten waarmee wij aan de slag gaan.