Portfolio

All
Organisatieontwikkeling & -advies
Project- en verandermanagement
Vitaliteit & prestatie van medewerkers
carestock

Care: een warm welkom bij het inhuizen van een bewoner

Project- en verandermanagement
Voor een van onze klanten hebben we het proces van inhuizen van bewoners verbeterd waardoor bewoners zich welkom voelen en de doorlooptijd verkort is. Om dit te bereiken hebben we de uiteenlopende belangen van teams bijeengebracht en samen het nieuwe proces ontworpen. Dit gaf stakeholders...

Procesoptimalisatie: Polikliniek Toegangstijd verkorten

Project- en verandermanagement
Voor een van onze klanten hebben we de toegangstijd tot de polikliniek verkort van 10 dagen tot 1 dag. Hiermee zijn patiënten zo snel mogelijk gerustgesteld doordat zij niet hoeven te wachten op de diagnostiek. Om dit te bereiken hebben we de uiteenlopende belangen van...
ictindezorg

Transitie in de manier van werken van een ICT afdeling binnen de zorg

Project- en verandermanagement
Begeleiden van een transitie in de manier van werken van een ICT afdeling waarbij de rollen, functies en formaties van de verschillende teams moesten veranderen om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen van de organisatie. Van een reactieve dienstverlenende houding naar partner rol op...
overheid

Implementatiemanager Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Project- en verandermanagement
Een nieuwe wet gaat in werking treden waarbij de stakeholders betrokken in het proces op een andere manier moeten gaan samenwerken en andere rollen krijgen. Voor de gemeente begeleid ik dit traject waarbij de interne organisatie dusdanig moet zijn ingericht zodat deze klaar is om...
veiligheid

Oud zeer wegnemen, veranderingsbereidheid creëren en implementatie visie

Vitaliteit & prestatie van medewerkers
Vanuit het management kwam de wens om met een groep medewerkers toekomstbestendig te zijn. Echter, dit betekende veel wijzigingen in manier van werken, verwachtingen en samenstelling van teams die voor de groep van wezenlijk belang waren. U raadt het al: er ontstond veel geroddel, weerstand...
bouw

Kwaliteit verhogen door samen te werken

Project- en verandermanagement
Verschillende afdelingen hadden hun eigen toegevoegde waarde in het proces. Echter, de afdelingen verschilden dusdanig van elkaar en werkten niet samen waardoor de kwaliteit van de bouwwerken of verbouwingen niet optimaal was. Met inzicht in de cultuur en coaching van de leidinggevenden hebben we een...
care

Ambitie vormgeven en praktisch uiteen zetten binnen de organisatie

Organisatieontwikkeling & -advies
Voor één van onze klanten hebben wij de organisatie managers begeleid in het vormgeven van een thema/ambitie binnen de organisatie. Door een gezamenlijk proces te doorlopen is er betrokkenheid en committent gecreëerd. Vervolgens hebben we de organisatie begeleid in het praktisch uiteenzetten van de ambitie...
ziekenhuis

Het optimaliseren van het organiseren van zorg

Organisatieontwikkeling & -adviesProject- en verandermanagement
Wij zijn bij meerdere ziekenhuizen en verpleeghuizen betrokken om de zorgprocessen en de manier hoe de zorg momenteel georganiseert is te optimaliseren. Dit doen wij door de vraagstukken en onderwerpen op de  harde en de zachte kant met elkaar in verbinding te brengen. Dit geeft...