Portfolio Categorie: Project- en verandermanagement

Vakgroep ambitie vertaling naar de praktijk

Voor één van onze klanten vervullen wij de rol van project-/verander manager in een veranderopgave…

Care: een warm welkom bij het inhuizen van een bewoner

Voor een van onze klanten hebben we het proces van inhuizen van bewoners verbeterd waardoor…

Procesoptimalisatie: Polikliniek Toegangstijd verkorten

Voor een van onze klanten hebben we de toegangstijd tot de polikliniek verkort van 10…

Transitie in de manier van werken van een ICT afdeling binnen de zorg

Begeleiden van een transitie in de manier van werken van een ICT afdeling waarbij de…

Implementatiemanager Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Een nieuwe wet gaat in werking treden waarbij de stakeholders betrokken in het proces op…

Kwaliteit verhogen door samen te werken

Verschillende afdelingen hadden hun eigen toegevoegde waarde in het proces. Echter, de afdelingen verschilden dusdanig…

Het optimaliseren van het organiseren van zorg

Wij zijn bij meerdere ziekenhuizen en verpleeghuizen betrokken om de zorgprocessen en de manier hoe…