Portfolio

Ambitie vormgeven en praktisch uiteen zetten binnen de organisatie

Voor één van onze klanten hebben wij de organisatie managers begeleid in het vormgeven van een thema/ambitie binnen de organisatie. Door een gezamenlijk proces te doorlopen is er betrokkenheid en committent gecreëerd. Vervolgens hebben we de organisatie begeleid in het praktisch uiteenzetten van de ambitie in een tijdlijn en doelstellingen die zijn doorvertaald naar de verschillende lagen van de organisatie. De teams die aan de slag zijn gegaan met de ambitie hebben we vervolgens begeleid in de uitvoering waarbij onze rol de verbindende factor was tussen de verschillende onderdelen van de ambitie.

  • Van een concept/ambitie komen tot een duidelijke stip op de horizon inclusief tijdlijn waar concrete acties aan verbonden zijn.
  • Onder de verschillende managers/teamleiders de neuzen dezelfde kant op laten wijzen waardoor bewegen richting de gewenste stip mogelijk wordt.
  • Het komen tot uitvoering/implementeren van de gestelde ambitie op de verschillende lagen van de organisatie.
  • Ook de operationele laag een prominente betrokken positie geven in  de tot totstandkoming van de ambitie.

Zorg/Care