Portfolio

Care: een warm welkom bij het inhuizen van een bewoner

Voor een van onze klanten hebben we het proces van inhuizen van bewoners verbeterd waardoor bewoners zich welkom voelen en de doorlooptijd verkort is. Om dit te bereiken hebben we de uiteenlopende belangen van teams bijeengebracht en samen het nieuwe proces ontworpen. Dit gaf stakeholders inzicht in de obstakels van het huidige proces en commitment om gezamenlijke doel te bereiken.  Onze aanpak had betrekking op:

  • Creëren van veranderbereidheid
  • Voorwaarden scheppen om samen te kunnen en willen verbeteren
  • Monitoren van de resultaten en bijstellen van het plan van aanpak
Sector
Langdurige zorg