Portfolio

Het optimaliseren van het organiseren van zorg

Wij zijn bij meerdere ziekenhuizen en verpleeghuizen betrokken om de zorgprocessen en de manier hoe de zorg momenteel georganiseert is te optimaliseren. Dit doen wij door de vraagstukken en onderwerpen op de  harde en de zachte kant met elkaar in verbinding te brengen. Dit geeft inzicht en verklarend waarom processen niet (goed) lopen of waarom veranderingen niet van de grond komen. Samen met onze partner op het gebied van LEAN, LEAN instituut @ Verbeeten, brengen we een structuur en cultuur van continu verbeteren aan. Door deze integrale aanpak is de kans van slagen vele malen hoger dan wanneer er enkel één van deze twee onderwerpen wordt aangesproken.

  • Integraal inzicht waarbij de harde en de zachte kant beide onderdeel zijn van het vraagstuk.
  • Een integrale aanpak waarbij de harde en de zachte kant met elkaar in verbinding worden gesteld.
  • Een aanpak die aansluit bij de totaal omvattende behoefte van de verandering.
  • Begeleiding en/of projectmanagement bij het veranderproces.

Sector
Ziekenhuizen/Zorginstellingen