Portfolio

Implementatiemanager Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Een nieuwe wet gaat in werking treden waarbij de stakeholders betrokken in het proces op een andere manier moeten gaan samenwerken en andere rollen krijgen. Voor de gemeente begeleid ik dit traject waarbij de interne organisatie dusdanig moet zijn ingericht zodat deze klaar is om te voldoen aan de andere eisen die de wet stelt. Dit gaat over harde componenten zoals middelen, processen, formatie, beleid en financiën maar ook over zachte componenten zoals cultuur, competenties, veranderingsbereidheid en intrinsieke motivatie.

  • De verschillende teams in beweging krijgen
  • Impactanalyse
  • Implementatieplan
  • Eén van de weinige gemeentes die proefprojecten van de grond hebben gekregen
Sector
Gemeente/overheid