Portfolio

Kwaliteit verhogen door samen te werken

Verschillende afdelingen hadden hun eigen toegevoegde waarde in het proces. Echter, de afdelingen verschilden dusdanig van elkaar en werkten niet samen waardoor de kwaliteit van de bouwwerken of verbouwingen niet optimaal was. Met inzicht in de cultuur en coaching van de leidinggevenden hebben we een eenheid kunnen creëren en de samenwerking bevordert. Met de uiteindelijk door hen bedachte slogan: ‘één team, één taak’. Waardoor de partijen gezamenlijk uitvoering konden geven aan de missie op strategische en tactische laag.

  • Samenwerking geoptimaliseerd tussen de verschillende onderdelen binnen de organisatie
  • Structuur opgezet om continu te verbeteren
  • Structuur opgezet om op een ongedwongen manier met elkaar in contact te komen
  • Kritische reflectie op de rol en het gedrag van het managementteam met de definitie en naleving van gewenst gedrag
Sector
Bouw