Portfolio

Oud zeer wegnemen, veranderingsbereidheid creëren en implementatie visie

Vanuit het management kwam de wens om met een groep medewerkers toekomstbestendig te zijn. Echter, dit betekende veel wijzigingen in manier van werken, verwachtingen en samenstelling van teams die voor de groep van wezenlijk belang waren. U raadt het al: er ontstond veel geroddel, weerstand en negatieve energie. Met als gevolg uitval van enkele leden van de groep. Dit hebben we weten om te zetten naar bewegingsbereidheid.

  • Creëren van bewegingsbereidheid
  • Kritische reflectie op de rol van het management bij het probleem
  • Een nieuwe start
  • Verantwoordelijkheden op de juiste plek beleggen
Sector
Beveiliging