Portfolio

Transitie in de manier van werken van een ICT afdeling binnen de zorg

Begeleiden van een transitie in de manier van werken van een ICT afdeling waarbij de rollen, functies en formaties van de verschillende teams moesten veranderen om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen van de organisatie. Van een reactieve dienstverlenende houding naar partner rol op het gebied van innovatie & ontwikkeling.

  • Per sub onderdeel van de organisatie veranderbereidheid gecreëerd
  • Een gestructureerde stapsgewijze aanpak van veranderen opgesteld die aansluit op de huidige situatie/context van de organisatie.
  • Het aanbrengen van een systeem en structuur waarmee actief gestuurd kan worden op cultuur & gedrag.
  • Het intern medewerkers opgeleid in het werken met/aan cultuur & gedrag om het veranderproces te borgen
Sector
ICT/Zorg