Wat we doen

Cultuur- en gedragsinterventies

Samen onderzoeken we de huidige cultuur binnen uw team en brengen we in kaart welk gedrag hierbij komt kijken. Aan de hand van uw verandervraagstuk ontwerpen we een passende interventie. Hiermee focussen we ons bijvoorbeeld op het stimuleren van de intrinsieke motivatie van uw team, het ontdekken van een aansluitende leiderschapsstijl, het wegnemen van weerstand en het bevorderen van samenwerking. We geven inzicht in waarom iets (nog) niet is gelukt en begeleiden u naar een goed resultaat.

Organisatieontwikkeling en-advies

U heeft een andere ambitie, u wilt op een andere manier met elkaar samenwerken, u weet niet zo goed waar nu precies het probleem ligt of waar u moet beginnen. Wij helpen u niet allen bij het vaststellen van uw ambitie maar ook bij de vertaling en implementatie naar de praktijk

Project- en Changemanagement

Tijdens het hele traject begeleiden en ondersteunen we u in het zo efficiënt en effectief mogelijk van A naar B bewegen. Dit traject belopen we niet in één rechte weg, we bewegen ons door kort cyclische periodes waarin we reflecteren op de interventie en aanpassingen doen waar nodig. Ons doel is om een blijvende verandering teweeg te brengen, daarom ligt onze focus ook op het bestendigen van het behaalde resultaat.

Benieuwd naar de projecten die we hebben uitgevoerd?
In ons portfolio lichten we een selectie van onze uitgevoerde veranderprojecten toe. Zo heeft u een beter beeld bij de vraagstukken waarbij wij van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Ons specialisme: cultuur & gedrag

Het slagingspercentage van geplande organisatorische veranderingen is dramatisch. Driekwart van de geplande organisatorische veranderingen mislukken volledig of hebben gezorgd voor serieuze problemen ten aanzien van het voortbestaan van de organisatie. De meest gerapporteerde reden voor het falen was het negeren van de bedrijfscultuur.

Klik op de knoppen hiernaast om te zien hoe wij u kunnen helpen op dit vlak.

Tijdens een meeting, vergadering of ‘heidag’ zijn we aanwezig en observeren we het team enkel vanuit onze invalshoek: cultuur en gedrag. Onze observaties koppelen we terug waarmee we een mooi startpunt creëren om aan de slag te gaan en het gesprek te openen.

Het is van belang om te realiseren dat gedragspatronen van een groep zijn en niet van een individu. Onder andere deze patronen vormen de cultuur van de groep. Met onze tools maken we de cultuur van uw team inzichtelijk. We ontdekken de krachten van het team en zien ook de verbetermogelijkheden.

Weerstand, de motivatie om iets niet te doen, treedt op bij elke verandering en werkt als remmende kracht tijdens een verandertraject. Dit komt doordat we routinedieren zijn. Zodra we onze routine moeten veranderen voelen we ons onveilig en is onze eerste natuurlijke reactie: weerstand. Daarom is het van belang om deze vorm van motivatie af te pellen en van een remmende kracht een drijvende kracht te maken.

De sterkste beloning vindt plaats binnen 30 seconden nadat het gewenste gedrag heeft plaatsgevonden. Weet je niet wat het gewenste gedrag is? Dan loop je achter de feiten aan. Met ons ‘Heterdaad belonen-schema’ brengen we de wie, wat, waar en wanneer in kaart van een beloning zodat u op heterdaad kunt handelen.

Om daadwerkelijk een beweging in gang te zetten zullen we moeten kijken naar wat uw medewerkers drijft. Waar ligt hun intrinsieke motivatie? Wat is het gewenste gedrag? En hoe kunt u dit motiveren. We gaan aan de slag met de opgedane inzichten om een beweging in gang te brengen.

Toelichting vanuit onze klant

Manager Zorg
Zonder aandacht voor cultuur en gedrag was deze verandering niet gelukt. We hadden een aanpak die volledig was uitgewerkt en op orde was maar toch kregen we onze mensen niet in beweging. Door Cascader in te zetten hebben wij duidelijk inzicht gekregen in waarom onze mensen niet in beweging kwamen en hoe we, door hier actief aandacht aan te besteden, op een zeer gedegen manier dit wel voor elkaar konden krijgen. Dankzij Cascader hebben wij onze verandering doorgemaakt en zijn wij nu klaar voor de toekomst.
Ons boek
boeklaptop1

Het Handboek om te werken met cultuur & gedrag

Een praktisch handboek met een vernieuwend perspectief op veranderen: werken met cultuur. Gebruik de kracht van de cultuur en werk met gewenst gedrag zodat uw organisatorische doelstellingen behaald worden.

Cascader team

Voor wie?

Klanten waar wij momenteel voor actief zijn

partners met wie wij samenwerken

Email

Info@cascader.nl

Working hours

Maandag - vrijdag  09:00 - 19:00

Telephone

06 43 00 30 60