Cascader werkt met cultuur & gedrag

” Verandering begint bij de mens “

 

 

 

Bij veranderingen moeten uw mensen meebewegen. Maar hoe krijgt u ze in beweging? Cascader heeft al meer dan 5 jaar ervaring op het gebied van organisaties en mensen op een positieve manier in beweging krijgen.

Waarom werken met cultuur?

“Het slagingspercentage van geplande organisatorische veranderingen is dramatisch. Driekwart van de geplande organisatorische veranderingen mislukken volledig of hebben gezorgd voor serieuze problemen ten aanzien van het voortbestaan van de organisatie. De meest gerapporteerde reden voor het falen was het negeren van de bedrijfscultuur.”

“Culturele betekenissen leiden het denken, voelen en acteren van mensen in een organisatie. Het is dus moeilijk om te beargumenteren dat cultuur niet belangrijk is.”

“Een cultuur is belangrijk. Ze is belangrijk omdat besluiten die worden genomen zonder rekening te houden met de in het bedrijf werkzame culturele krachten, onvoorziene en ongewenste gevolgen kunnen hebben. “

Methodiek met praktische elementen om zelf aan de slag te gaan

Een eerste stap is het creëren van inzicht in de huidige situatie, uw bedrijfscultuur en het gedrag. Dit is waardevrij. U kunt pas dingen veranderen/verbeteren/voorspellen als u zich bewust bent van de aanwezige eigenschappen, gedragspatronen, valkuilen en bijbehorende leiderschapsstijl.

 

Vervolgens gaan we aan de slag met het verkregen inzicht. Een traject met Cascader eindigt niet bij een doe-het-zelf-rapport, maar we zetten die extra stap door op een positief kritische manier samen met u en uw organisatie daadwerkelijk aan de slag te gaan met de bedrijfscultuur en het gedrag.

 

We bewegen gezamenlijk naar uw ster op de horizon. Middels kleine doelstellingen die bijdragen aan deze ster. Zodat we succes kunnen vieren en bewegingsbereidheid creëren. Tevens gaan we gedurende het traject nog een laagje dieper in het ontdekken van de onderliggende kenmerken van uw cultuur. Het management en/of de leidinggevenden worden hierbij on-the-job gecoacht zodat zij aan het einde van een traject kundig zijn om de beweging voort te zetten en te werken vanuit de kracht van hun cultuur & gedrag. Wekelijkse reflectie, het aanbrengen van een praktisch werkbare structuur, nieuwsgierigheid, open staan om te leren en fouten te durven maken zijn daarbij leidend.

Situaties waarbij onze aanwezigheid van toegevoegde waarde is

Een aantal mogelijke situaties waarbij onze aanwezigheid van toegevoegde waarde is:

 • Initiatieven die bij initiatieven blijven
 • Weerstand (motivatie om het niet te doen) bij veranderingen
 • Na wat beweging weer vervallen in oude patronen
 • Samenwerkingen die niet soepel verlopen
 • Angst en/of een onveilig gevoel dat beweging belemmert
 • Niet snappen waarom bepaalde acties niet tot het gewenste resultaat leiden
 • Vastgeroest zijn in hoe we het altijd doen, de ‘omdat-het-moet-houding’.

In company opleiding
doe het (lekker) zelf!

Om het werken met cultuur en gedrag

binnen uw organisatie een plek te geven en te borgen leiden we intern uw medewerkers op. Dit betekent dat zij aan de slag kunnen met:

 

 • Het in kaart brengen van de huidige afdelingscultuur + ambitie
 • Leren zien en herkennen van gedragspatronen
 • Het in kaart brengen van de huidige gewenste en ongewenste gedragspatronen
 • Het stimuleren van gewenst gedrag

 

De In-company opleiding wordt in twee verschillende vormen aangeboden:
1. Tijdens een opdracht leiden we de medewerker on-the-job op.
2. Stand-alone met theorie gekoppeld aan een praktijkopdracht.

De route van uw verandering


We begeleiden u en uw organisatie bij het doorlopen van de verandering. Dit doen we door middel van een aantal stappen

 

 • Vaststellen van uw ambitie
 • Inzicht creëren in de huidige situatie, met name in de cultuur en gedragselementen
 • Voorstel voor ‘de hoe’ naar uw ambitie
 • Samen aan de slag
 • Bewegingsbereidheid creëren, ervaren, fouten durven maken, de verbeterbeweging vasthouden en versnellen

 

Wij zijn als coach aanwezig op de werkvloer en implementeren samen met de leidinggevenden. Op deze manier werken we direct aan borging van het geleerde en stellen we de organisatie instaat om zelf de verandering/verbetering voort te zetten.

De integrale aanpak

Raakt uw doelstelling meerdere vlakken in de organisatie? Dan noemen wij uw verandering complex en bieden we een wat intensiever programma aan. Samen met Lean Instituut Verbeeten bieden wij een uniek programma aan waarbij wij gezamenlijk vormgeven aan de harde- en zachte kant van de gewenste verbetering in uw organisatie.

 

Twee experts op verschillende onderdelen waardoor wij direct vanaf het begin kunnen bieden wat uw organisatie op een bepaald moment verder helpt. Dit kan zijn een opleiding in Lean, het creëren van beweging of de vertaling van uw missie naar doelstellingen in de tactische en operationele laag. Of wellicht deze onderdelen tegelijkertijd. Zodat u sneller uw doelstelling behaald.

 

Kijk voor meer informatie op: www.integraalverbeteren.nl

Wij zijn wij

Marlie Oosterik
Veranderkundige / organisatie transitie specialist
Andy Jansen
Cultuur& gedrag specialist in veranderkundige implementaties
Alex Warmerdam
Illustrator | Maakt vraagstukken visueel
Louis Oosterik
Senior adviseur met ervaring in gemeentes
Robert van Kleeff
Samenwerkingspartner integraal verbeteren bij LEAN instituut @ Verbeeten
Onderdeel worden van het Cascader team?
Wegens succes zijn wij ons team van gedreven coaches aan het uitbreiden
Miriam van Hattum
Samenwerkingspartner Lean coach met aandacht voor cultuur & gedrag

Cascader


Voorstraat 133-A
2201 HS Noordwijk

+31 6 43 00 30 60
info@cascader.nl

Vrijblijvend kennis maken?

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Cascader design door Maris Media & Alex Warmerdam